Független Színművészetért AlapítványA Független Színművészetért Alapítvány, felismerve a magyar kultúra területén tapasztalható állami és önkormányzati forráskivonást, segíti a civil szféra szerepvállalásának növelését az előadó-művészeti tevékenység finanszírozásában. Ennek keretében olyan forrásokat kutat fel, melyek elsősorban a független színházi területen kívánnak produkciók bemutatáshoz és továbbjátszásához, fesztiválok megvalósulásához segítséget adni.

Az Alapítvány célja a magyar előadó-művészeti tevékenység, a színházi-, zenei- és cirkuszkultúra közvetett támogatásának megszervezése, elsősorban olyan független szervezetek körében, melyek nem rendelkeznek (vagy nem meghatározó módon) állami vagy önkormányzati befolyással a tulajdonosi részesedésre való tekintettel, vagy fenntartói jogosítványokkal közszolgáltatási szerződés/fenntartói megállapodás alapján.

Ennek keretében az Alapítvány kimutatható kulturális értékekkel rendelkező magyarországi, vagy külföldön bemutatásra kerülő előadások, projektek, fesztiválok létrejöttének és továbbjátszásának támogatására ír ki nyilvános pályázatot.

A művészet finom és érzékeny hártya közöttünk és a világ szíve között,
és persze jobb, ha az embert vékony hártya borítja, nem pedig páncél. - Hermann Hesse

Alapítványunkról

A Független Színművészetért Alapítvány - mint neve is mutatja - az állami és önkormányzati befolyástól függetlenül működő előadó-művészetet, színházakat, zenekarokat, bemutatókat és fesztiválokat, projekteket és egyszeri alkalmakat kíván támogatni.

Az elmúlt több mint két évtizedben átalakult a kultúra támogatási rendszere, finanszírozása, és – szerencsére – maga a kulturális élet is.

A művészi innováció azonban nem minden esetben társul azokkal a készségekkel és ismeretekkel, melyek ma már elengedhetetlenek ahhoz, hogy az értékek megmaradjanak a kínálati palettán.

Kialakult a produkciós cégek, ernyőszervezetek, értékesítéssel és menedzseléssel foglalkozó személyek és társaságok azon köre, akik segítenek az elindulásban, támogatják az adminisztrációs rendszer felépítését, megírják a pályázatokat és eleget tesznek az elszámolási kötelezettségeknek.

A szokásos állami forrásokon, pályázati lehetőségeken túl azonban ritkán tudnak érdemi nagyságrendű valódi támogatást biztosítani pártfogoltjaiknak.

Alapítványunk alapítója és kuratóriuma hisz abban, hogy léteznek olyan céges- és magánmecenatúrák, melyeket - más logikával, érvrendszerrel közelítve a potenciális támogatókat - meg lehet találni.

A kuratórium tagjai jól ismerik a színházi és zenei terület működését, szervezeteit és finanszírozását. Nem művészek, de felelősséget éreznek a művészet iránt.

Célunk, hogy egy, az allokált források nagyságához igazodó pályázati rendszer révén kisebb és nagyobb összeggel segítsünk projekteket, jelen legyünk ott, ahol várható az értékteremtés, és nem jöhetett volna létre, ha...


Idézet az Alapítvány Alapító Okiratából:

"Célunk: a magyar kultúra területén tapasztalható állami és önkormányzati forráskivonás szükségessé teszi a civil szféra szerepvállalásának növelését az előadó-művészeti tevékenység finanszírozására. Ennek leghatékonyabb formája olyan források felkutatása, melyek elsősorban a független színházi területen kívánnak produkciók bemutatáshoz és játszásához segítséget adni. Az Alapítvány célja a forrásteremtés pályázati lehetőségek, magán és céges mecenatúra és az egyéb, az egyes szervezetek és produkciók gazdálkodásának, működésének racionalizálásban rejlő közgazdasági lehetőségek felkutatása, a pénzügyi keretek felhasználásának optimalizálása, az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, infrastruktúra biztosítása."

Tevékenységünk:

  • A magyar előadó-művészeti tevékenység komplexitásában, a színházi, zenei és cirkuszkultúra támogatásának megszervezése, elsősorban a független szervezetek körében, melyek nem rendelkeznek állami, vagy önkormányzati befolyással, a tulajdonosi körre, meghatározó többségi tulajdoni részesedésre tekintettel, vagy közszolgáltatási szerződés/fenntartói megállapodás alapján.

  • Színházkutatás, amely a régi és a közelmúlti színházi rendszer szakmai, strukturális és finanszírozási rendszerek vizsgálatát célozza meg, valamint olyan tanulmányok, elemzések készítése, melyek a jövőbeni rendszerek kialakítását segíthetik.

  • Kulturális értékekkel rendelkező magyarországi, vagy külföldön bemutatásra kerülő előadások, projektek, fesztiválok létrejöttének támogatása. Konkrét előadások, projektek, fesztiválok megszervezésében, lebonyolításában történő részvétel, e célból támogatásokat gyűjtése, és szervezése.

  • Az Alapítvány a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat a kuratórium döntése alapján egyedileg juttatja el a szervezeteknek, vagy pályázat formájában bonyolítja le a felosztást.

  • Az Alapítvány oktatási tevékenységet is folytathat, mely elsősorban művészeti oktatást, illetve kulturális menedzsmenti képzést foglal magába.

Jogi információk

Független Színművészetért Alapítvány

1115 Budapest, Mohai út 3.,
nyilvántartásba vételi szám: 11680,
adószám: 18407550-2-43.
bankszámla száma: 10918001-00000078-86940006,

képviseli: Megyeri László kuratóriumi elnök

 

Az életben nem az fáj a leginkább, ami rossz és fáj, hanem az, ami jó és nincs.
-Márai Sándor

Közadatok

Független Színművészetért Alapítvány Alapító Okirata

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolója 2017. év

Mérleg 2017. év
 

Jegybevétel adatszolgáltatás 2016/2017. évre

Jegybevétel adatszolgáltatás 2017/2018. évre

Eszközvásárlási felhívás.doc

Jegybevétel adatszolgáltatás 2018-2019

2021 Jegybevétel adatszolgáltatás

2018 évi Jegybevétel adatszolgáltatás

 

2020-as mérleg és jelentés.pdf

FUSZAL jegybevétel adatszolgáltatás 2020.pdf.pdf

A művészet finom és érzékeny hártya közöttünk és a világ szíve között,
és persze jobb, ha az embert vékony hártya borítja, nem pedig páncél. - Hermann Hesse

Pályázatok


A Független Színművészetért Alapítvány 2018. évi Mozsár Műhelyre szóló pályázati kiírásának nyertesei:

Matei Vișniec: A pandák gyönyörű utazása (Bárka Művészeti és Kulturális Alapítvány)

Dodo Gombár: Ég és nő között (Manna Produkció)

Boronkay Soma – Mészáros Piroska: Call Girl (Manna Produkció)

 

 

A művészet az emberben és a természetben megnyilvánuló rejtelmesnek, isteninek érzéki visszaadása.
-Liszt Ferenc

Aktuális projektünk


Támogatott partnereink

Az életben nem az fáj a leginkább, ami rossz és fáj, hanem az, ami jó és nincs.
-Márai Sándor

Támogató partnereink